Prekystalio pasirinkimo galimybė


Tiekėjai privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų pirkimo dokumentuose: 1.

Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, prekystalio pasirinkimo galimybė verslo liudijimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje III.

Pramoniniai virtuvės įrenginiai ,00 Eur, su PVM ; 2. Baldai maisto produktų ruošimui 21 ,00 Eur, su PVM ; 3.

prekystalio pasirinkimo galimybė alor brokerių reitingas

Svarstyklės 1 ,00 Eur su PVM ; 4. Šaldytuvai 9 Eur su PVM ; 5.

prekystalio pasirinkimo galimybė užsidirbti pinigų internete 2020 be investicijų

Gėrimų aparatas 2 ,00 Prekystalio pasirinkimo galimybė su PVM ; 6. Užkandžių aparatas 2 ,00 Eur su PVM ; 7. Ventiliacijos gaubtai 2 ,00 Eur su PVM ; 8.

prekystalio pasirinkimo galimybė

Nerūdijančio plieno elektrinis gyvatukas 65,00 Eur su PVM. Prekystalio pasirinkimo galimybė tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį -is laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos -ų sutarties -ių įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus yra ne mažesnė kaip nurodyta aukščiau atskiroms pirkimo dalims Prekystalio pasirinkimo galimybė Sutarties ar įvykdytos Sutarties dalies dalykas turi būti susijęs su pirkimo objektu — prekyba gamyba virtuvės įranga.

Minimalus -ūs standartas -aikurio -ių gali būti reikalaujama: Pateikiama: 1. Įrodymui apie prekių patiekimą: jei gavėjas prekystalio pasirinkimo galimybė perkančioji organizacija, - jos patvirtinta pažyma, jei gavėjas — ne perkančioji organizacija, - jo pažyma, o jos nesant — tiekėjo deklaracija.

prekystalio pasirinkimo galimybė