Pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe


dieve, padėk uždirbti pinigus užsidirbti pinigų internete 1p

Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų galimybės pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių ribojimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo m. Nutarime konstatuota, kad šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjų, asmenų, teikiančių atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas, kaip pelno siekiančių ūkio subjektų, suinteresuotų paslaugas teikti sau naudingomis sąlygomis, ir administratoriaus, kuris butų ir kitų patalpų savininkų interesais turi jiems naudingomis sąlygomis organizuoti su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą, sudaryti sutartis su atrinktais paslaugų teikėjais ir kontroliuoti jų vykdymą, interesai yra iš esmės skirtingi.

pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe momentinis bitcoin uždarbis

Konstitucinis Teismas konstatavo, jog ginčijamomis nuostatomis siekiama užtikrinti butų ir kitų patalpų savininkų interesą, kad su namo priežiūra susijusių paslaugų pirkimai būtų vykdomi ir tokių paslaugų pirkimo sutartys būtų sudaromos jiems palankiomis sąlygomis, būtų tinkamai kontroliuojamas jų vykdymas, taip pat viešąjį interesą, kad daugiabučiai namai būtų tinkamai eksploatuojami ir išsaugomi. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad šis teisinis reguliavimas negali būti vertinamas kaip nepagrįstai ribojantis savininkų nuosavybės teises, ir pripažinta, kad jis neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai.

Konstitucinio Teismo vertinimu, įstatymų leidėjas, nustatęs, jog ribojimai pasirenkant administratorių netaikomi daugiabučiuose pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena mažiau negu tūkst. Taigi šiuo aspektu Konstitucijos 29 straipsnis nepažeistas.

kaip galimybės veikia trečioji žvakė dvejetainiams variantams

Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad vertinant kaip atskirą grupę butų ir kitų patalpų, esančių daugiabučiuose namuose, kuriuose administratorius veikia sutarties su savininkų bendrija arba jungtinės veiklos sutarties dalyviais pagrindu, pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe esančių daugiabučiuose namuose, kuriuose administratorius yra paskirtas savivaldybės vykdomosios institucijos, savininkus jų galimybės kontroliuoti administratorių šiam sudarant ir vykdant su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimo sutartis, gauti kokybiškas, jų interesus atitinkančias daugiabučių namų priežiūrai būtinas paslaugas ir viešojo intereso tinkamai eksploatuoti ir išsaugoti daugiabučius namus užtikrinimo aspektais, tarp šių savininkų yra pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad nevienodas jų traktavimas yra objektyviai pateisintinas.

Vadinasi, teisinis reguliavimas, kuriuo ribojama butų ir kitų patalpų, esančių daugiabučiuose namuose, kuriuose neįsteigta savininkų bendrija arba ji likviduota arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis arba ji nutrauktasavininkų galimybė pasirinkti administratorių, negali būti vertinamas kaip prieštaraujantis Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygybės principui.

pavyzdinė sutartis su pasirinkimo galimybe galimybės taikymo įvykis

Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota ir tai, kad butų ir kitų patalpų, tiek esančių daugiabučiuose namuose, kuriuose administratorius veikia sutarties su savininkų bendrija arba jungtinės veiklos sutarties dalyviais pagrindu, tiek esančių daugiabučiuose namuose, kuriuose administratorius yra paskirtas savivaldybės vykdomosios institucijos, savininkai turi galimybę pasirinkti administratorių įstatymų leidėjo nustatytomis sąlygomis, kurios dėl objektyvių priežasčių yra skirtingos, ir toks skirtingų administratoriaus pasirinkimo sąlygų nustatymas negali būti vertinamas kaip vertimas priklausyti bendrijai.

Atsižvelgiant į tai, ginčytas teisinis reguliavimas pripažintas neprieštaraujančiu ir Konstitucijos 35 straipsnio 2 daliai.