Negali būti tarpininkas


Projektai straipsnis.

negali būti tarpininkas

Perdraudimo tarpininkai 1. Subjektai, nurodyti šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, 4 straipsnio 1 ir 3 punktuose ir 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyti užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų filialai turi teisę verstis perdraudimo tarpininkavimo veikla tik kai Priežiūros komisija 100 variantų nustatyta tvarka įrašo juos į Priežiūros komisijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą.

negali būti tarpininkas

Perdraudimo tarpininkų sąrašas skelbiamas Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje. Perdraudimo tarpininkas gali būti įrašytas į Priežiūros komisijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą, jei: 1 yra nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuotas.

pasiūlymas užsidirbti pinigų internete

Jei perdraudimo tarpininkas yra juridinis asmuo, jo priežiūros ir valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, o asmenys, įmonėje atsakingi už perdraudimo tarpininkavimo veiklos vykdymą, — nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti; 2 turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą, koks nustatytas šio Įstatymo straipsnio 1 dalyje, negali būti tarpininkas kitą nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdą, analogišką nustatytam šio Įstatymo straipsnio 2 dalyje.

Priežiūros komisija turi teisę išbraukti perdraudimo tarpininką iš perdraudimo tarpininkų sąrašo: 1 rašytiniu perdraudimo tarpininko prašymu; 2 jei po įrašymo į sąrašą paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta įrašyti perdraudimo tarpininką į sąrašą; 3 jei atsiranda sąlygų, dėl kurių perdraudimo tarpininkas negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją ar kvalifikuotu; 4 jei neturi profesinės civilinės atsakomybės draudimo, koks nustatytas šio Įstatymo straipsnio 1 dalyje, arba kito nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdo, analogiško nustatytam šio Įstatymo straipsnio negali būti tarpininkas dalyje.

Lietuvos Respublikos perdraudimo tarpininkų veiklai negali būti tarpininkas Europos Sąjungos valstybėse narėse mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo straipsnio nuostatos. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto negali būti tarpininkas Dėkojame.

indėliai internetu uždarbiui relnk užsidirbti internete