Darbo ženklas


pajamos tinkle biržoje ar galiu uždirbti pinigų testą

Papildomos lentelės Papildomos lentelės toliau — lentelės patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios: - Atstumas iki objekto Nurodo kryptį ir darbo ženklas iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti darbo ženklas tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams - Lengvųjų automobilių stovėjimo darbo ženklas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.

Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies - Stovėti išjungus variklį Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį - Mokamos darbo ženklas Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Jeigu lentelėje darbo ženklas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku - Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga - Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje.

darbo ženklas

Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.