Tarpininkavimo operacijų užduočių sprendimas


Valdonė Darškuvienė, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedra Dalyko anotacija lietuvių kalba Dalyko paskirtis — studijuoti finansų rinkų ir finansinių paslaugų sektoriaus teorinius modelius, finansinius instrumentus, rinkų operacijas, reguliavimą, sektoriaus tendencijas ir charakteristikas, analizuoti bendrovių valdysenos įtaką finansų sektoriui, finansų rinkos mikrostruktūrą bei prekybos sistemas. Dalyko anotacija užsienio kalba Course objective - to study theoretical background on financial market and financial services industry, its operations, regulations, industry trends and characteristics, market microstructure and trading systems, analyse influence of corporate governance on financial industry.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms Dalyko studijų rezultatai 1 Paaiškinti, analizuoti ir vertinti pagrindines finansų rinkų ir institucijų teorines koncepcijas.

Kryptingomis konsultacijomis – tiesiai į tikslą.

Dalyko turinys 1. Finansų sistema, jos funkcijos ir modeliai.

  1. Возможно, - медленно ответила Элли.

  2. Слезы наполнили ее .

Finansų sistemos struktūros teorija. Palūkanų normų teorijos. Pajamingumo kreivės ir jų ypatumai.

internetinės prekybos dvejetainiai opcionai

Pajamingumo kreivių teorijos. Pinigų rinkos: pinigų rinkos instrumentai ir operacijos; pinigų rinkos instrumentų vertinimas; pinigų rinkos instrumentai tarptautinėse rinkose. Skolos vertybinių popierių charakteristikos. Skolos vertybinių popierių obligacijų vertinimas ir rizika.

Navigation

Skolos vertybinių popierių rinkos. Kapitalo rinka. Vertybinių popierių biržos. Investuotojų elgsena vertybinių popierių rinkose.

The psychology of evil - Philip Zimbardo

Korporacinė kontrolė. Akcijų vertinimas ir rizika. Akcijų emisijos ir jų vertinimas.

tarpininkavimo operacijų užduočių sprendimas

Rinkos mikrostruktūra. Prekybos akcijomis sistemos. Prekybos akcijomis ypatumai tarptautinėse rinkose.

DisplayLogo

Prekybos analizė taikant probleminį mokymą. Išvestiniai finansiniai instrumentai ir jų rinkos. Finansinio tarpininkavimo operacijos finansų rinkose ir jų analizė taikant probleminį mokymą. Komerciniai bankai ir kitos finansų institucijos kaip finansiniai tarpininkai.

  • Jau m.

Finansų rinkų veiklos reguliavimas ES ir jo analizė taikant probleminį mokymą. Susijungimai ir įsigijimai tarptautinėse finansų rinkose. Finansų rinkų ir finansinių paslaugų sektoriaus problemos empirinių tyrimų analizė ir jos viešas grupinis pristatymas.

Finansinių instrumentų taikymo finansų rinkose atvejų analizė, remiantis pritaikytais finansinių sprendimų pagrindimo metodais, atsižvelgiant į tarpininkavimo operacijų užduočių sprendimas aplinkos veiksnius. Tarptautinių vertybinių popierių rinkų bei finansinių institucijų atvejų analizė.

tarpininkavimo operacijų užduočių sprendimas

Dalyko studijos valandomis.