Pateikti pasirinkimo užduotis


Žiūrėti visas naujienas Kiekvienas mokytojas dirba su grupėmis, kurias sudaro kartais pateikti pasirinkimo užduotis nepanašūs ugdytiniai.

Suaugusiųjų ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – kelias į mokymosi sėkmę | Epale

Ypač tai aktualu suaugusiųjų mokyklai, į kurią besimokantieji susirenka iš skirtingų ugdymo įstaigų, mokęsi pas skirtingus mokytojus, taikiusius nevienodus mokymo metodus. Nepamirškime ir to, jog suaugusiųjų klasėse, kitaip nei įprastose dieninių mokyklų grupėse, besimokančiųjų amžius taip pat gali gerokai įvairuoti. Taigi skiriasi ir jų emocinė, socialinė branda, gyvenimo patirtis — informacija priimama nevienodais būdais.

Kaip teisingai pasirinkti ir įsirengti vėdinimo sistemą

Andragogas, siekdamas atskleisti besimokančiųjų gebėjimus, ugdymo procesą gali diferencijuoti ar individualizuoti. Ugdymo diferencijavimas — tai ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės pateikti pasirinkimo užduotis gebėjimų lygiams, taigi diferencijuojant darbą, tradicinės mokyklos klasės mokiniai skirstomi į grupes, atitinkamoms grupėms parengiamos skirtingus gebėjimus atitinkančios užduotys.

Mokytojas, seniai dirbantis su klase ir gerai pažįstantis konkrečios grupės narius, gali pats skirstyti ugdytinius į homogenines ar heterogenines grupes.

internetinis darbas namuose be investicijų

Tokiose grupėse mokiniai gali dirbti kartu, mokytis vienas iš kito, padėti vienas kitam. Vis dėlto pateikti pasirinkimo užduotis mokyklos mokytojas dažniausiai kiekvienais metais susitinka vis su pateikti pasirinkimo užduotis, jam dar nepažįstamais žmonėmis. Mokytojui gali būti sunku  nuspėti, kaip vyks darbas grupėse, kas slėpsis už draugų pateikti pasirinkimo užduotis, kas naudosis kitų pasiekimais.

Sudėtingas ir tokio darbo  vertinimas — kaip pamatuoti kiekvieno grupės nario indėlį, ar bus objektyvus pačių besimokančiųjų įsivertinimas?

Skaitmeninis turinys arba kaip sudominti šiuolaikinį pradinuką

Mokytojo darbas — parengti skirtingus gebėjimus atitinkančių užduočių, o ugdytiniai, patys įsivertinę savo gebėjimų lygį, gali dirbti ne tik grupėse, bet ir individualiai. Toks darbo organizavimas tinkamas suaugusiam, savo stipriąsias ir silpnąsias puses jau gebančiam vertinti žmogui.

Pagaliau taip suteikiama galimybė besimokančiajam būti aktyviam: dalyvauti ugdymo procese, pačiam planuoti savo pateikti pasirinkimo užduotis turinį. Svarbu ir tai, kad atsižvelgęs į savo darbo trukmę, gautus rezultatus, besimokantysis gali keisti mokymosi lygį — atitinkamai rinktis lengvesnes ar sudėtingesnes užduotis.

/el/file/shutterstock200562623jpg-1shutterstock_200562623.jpg

Diferencijuojant užduotis galimi įvairūs variantai, vienas paprasčiausių — užduočių trumpinimas. Tai nesudėtingas diferencijavimo būdas, nereikalaujantis didelių laiko sąnaudų. Mokytojas gali  pateikti tokias pačias užduotis visiems besimokantiesiems, tačiau silpnesniesiems pasiūlyti atlikti tik tam tikrą pateikti pasirinkimo užduotis dalį arba pateikti užduočių lapą su visiems privalomomis ir neprivalomomis — tik papildomomis užduotimis.

Toks diferencijavimas ypač patogus kalbinio nagrinėjimo pamokose — lėčiau dirbantys ar ne tokie gabūs ugdytiniai gali atlikti tiesiog savo apimtimi trumpesnį pratimą ar padaryti tik privalomas užduotis, nesistengdami žūtbūt įveikti visa, kas nurodyta. Šis diferencijavimo būdas mažina baimės jausmą nespėti atlikti darbą su visa klase, skatina susikaupti ir susitekti ties pateikta užduotimi.

kur quck variantas

Kitas diferencijavimo variantas — tos pačios užduotys, tačiau pritaikytos skirtingų gebėjimų žmonėms. Gabesnieji gali patys ieškoti, išrašyti, išnagrinėti, na o silpnesniesiems galima pateikti pasirinkimo variantų, pavyzdžių ar pan.

pateikti pasirinkimo užduotis

Tokių užduočių variantų begalė — mokytojas gali pats kurti ar pritaikyti pateikti pasirinkimo užduotis siūlomus pratimus, atsižvelgdamas į pamokos tikslus bei klasės pasirengimo lygį.

Siekiant mokymosi sėkmės, svarbu išnaudoti galimybę besimokantiesiems daryti tai, ką jie mėgsta ar geriausiai sugeba.

Privatumo taisyklės Skaitmeninis turinys arba kaip sudominti šiuolaikinį pradinuką Mokytojams gerai pažįstami šie iššūkiai: kaip informacinių technologijų amžiuje užmegzti ryšį su mokiniu; kaip atskleisti kiekvieno mokinio gebėjimus; kaip efektyviai motyvuoti mokinius siekti kuo geresnių ugdymosi rezultatų; kokius ugdymo metodus taikyti, kad mokiniai būtų ugdomi kokybiškai.

Planuojant ugdymo procesą, svarbu sudaryti jiems sąlygas rinktis tam tikras įdomias ar aktualias temas bei ruošti pristatymus, projektinius darbus ir pan. Pasirinkimo galimybės ypač prasmingos literatūros pamokų metu — besimokantieji tą patį kūrinį gali nagrinėti skirtingais aspektais ir nebūtinai nagrinėti tik tekstą. Literatūros kūrinį galima nagrinėti kuriant jo scenografiją, jį inscenizuojant, apmąstant jo reklamą ir t.

Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas gali pateikti pasirinkimo užduotis ir dirbančių besimokančiųjų profesinėmis žiniomis bei gebėjimais, skatinti juos rinktis nagrinėti jiems gerai žinomas ir suprantamas temas ir problemas, taip dalijantis savo patirtimi su kitais. Panaudojant skirtingus besimokančiųjų gebėjimus bei pomėgius, nagrinėjamas kūrinys atsiskleidžia daug įvairiau, suvokiamas lengviau.

pateikti pasirinkimo užduotis

Vertinimas — itin svarbi viskas apie kriptovaliutas pradedantiesiems proceso dalis, ypač tada, kai besimokantysis pats renkasi atitinkamo sudėtingumo lygio užduotis. Kaip paskatinti jį rinktis sudėtingesnes užduotis, jei atlikus lengvesnes gaunamas toks pats įvertinimas?

Suaugusiųjų ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – kelias į mokymosi sėkmę

Kita vertus, ar sąžininga ugdytinius vertinti skirtingai tik todėl, kad jų gebėjimų lygiai skiriasi? Viena galimų išeičių — kaupiamasis vertinimas.

mažiau kriptovaliutos dvejetainiai opcionai, geriausi brokeriai prekiauja

Kiekviena užduotis gali būti vertinama balais ar taškais, sudėtingesnės užduotys vertinamos šiek tiek aukštesniais balais. Balų pateikti pasirinkimo užduotis taškų konvertavimas į pažymį, užduočių kiekis priklauso nuo mokytojo ir besimokančiojo susitarimo — balus galima kaupti atliekant tiksliai numatytą užduočių skaičių, pagal pamokų temas ar pan.

Projekto užduočių perkėlimas į aukštesnį arba žemesnį lygį Projekto užduočių perkėlimas į aukštesnį arba žemesnį lygį Project Online Project Server Project Server Daugiau

Vertinant grupės darbą, jos nariams galima pasiūlyti gautus balus pasidalyti tarpusavyje, patikimumo brokerio įvertinimo atradimas į kiekvieno nario indėlį toks vertinimo būdas išjudina net abejingus.

Taigi formos ir būdai gali būti įvairūs, svarbiausia, kad vertinimo kriterijai būtų aptariami iš anksto ir besimokantiesiems būtų aiškūs.

Потому что ты - просто золото, - объявила Эпонина, - и хочешь, чтобы нам было удобно. К тому же, неужели можно позволить королеве ехать на велосипеде почти десять километров.

Ugdymo pateikti pasirinkimo užduotis ir individualizavimas — naudingas besimokančiajam, bet ne visada paprastas mokytojui. Tam, kad tokia veikla būtų iš tiesų naudinga ir prasminga, mokytojas turi itin kruopščiai apgalvoti planuojamas pamokas, dažnai dirbti papildomai — rengti skirtingas užduotis, apgalvoti skirtingas pamokos veiklas, būtinai iš anksto apmąstyti greičiausiai net ne vienos pamokos, o viso pamokų ciklo vertinimą.

Vis dėlto įgudus diferencijuoti veiklą, ugdytinį aplankanti sėkmė atneša pasitenkinimo abiems — ir besimokančiajam, ir mokytojui.