5 s dvejetainiai atsiliepimai


Duomenų adresų laukai Jeigu kai kuriems uždaviniams spręsti reikalingi įrašai turi būti surūšiuoti pagal kokį nors požymį, pavyzdžiui, pagal identifikatoriaus didėjimą, tai į adresų lauką galima surašyti įrašus kartu su rūšiavimo požymiais ir tuos adresus surūšiuoti.

Jeigu B: a16, a23, a31, a45. Bet galimi ir tokie atvejai, kai paminėtieji duomenų sankaupos organizavimo būdai nėra efektyvūs.

Tai gali atsitikti, jeigu pirminius duomenis tenka dėl klaidų ar kitokių priežasčių koreguoti ir duomenų įrašai pailgėja. Tada už koreguoto įrašo esančių įrašų adresai eilutėje 5 s dvejetainiai atsiliepimai tiek kartų, kiek kartų koreguojami įrašai jiems pailgėjant. Adresų pasikeitimas reiškia, kad tam tikra sankaupos įrašų dalis perkeliama į kitą atminties vietą.

Suprantama, kad turi keistis ir uždaviniams skirtų įrašų adresų laukų turinys. Pastarieji pakeitimai gali turėti gana sudėtingą algoritmą, jeigu prieš tai adresų laukai 5 s dvejetainiai atsiliepimai perrūšiuojami 5 s dvejetainiai atsiliepimai kaip kitaip keičiami. Reikia turėti omenyje ir tai, kad pastarieji duomenų sankaupų organizavimo būdai, kaip anksčiau jau buvo minėta, taikomi tik tada, kai adresų sankaupos yra sąlyginai didelės.

Schematiškai adresų pasikeitimus galima išreikšti taip, kai paprastumo dėlei imama tik vieno įrašo korekcija jį pailginant.

Dvejetainis Babilonas (papildyta)

Tegu duotas įrašų laukas A Adresų laukas B1 pirmajam uždaviniui surūšiuotas- B1: a2, a5, a3, a4, a1. Tegu dėl klaidos koreguojamas įrašas I2 pailgėja trimis 5 s dvejetainiai atsiliepimai. Tada kitų įrašų, esančių už šio įrašo, t. Duomenų sankaupos dalis nuo adreso a3 iki sankaupos pabaigos turi būti pernešta į dešinę per 3 baitus.

Jums gali patikti šie pranešimai

Lauką B2 koreguoti galima įvairiai, bet visais atvejais koregavimo algoritmas sudėtingesnis, nes reikia nustatyti kiekvieno adreso ankstesniąją vietą, t. Jeigu adresų lauko adresų eilė buvo keista sudėtingiausiais būdais, pavyzdžiui rūšiuota pagal tam tikrus šablonus, tai adresų algoritmas sudėtingėja, nes turi būti kiekvieną kartą adresų keitimo algoritme įvertintas ir šablono sudarymo būdas. Iš viso to, kas padaryta aiškiai matyti, kad esant daugeliui korekcijų ir didelėms duomenų sankaupoms duomenų apdorojimo uždavinių sprendimo laikas gali neleistinai pailgėti ir trukdyti sistemos darbą, Tad racionaliausia duomenų sankaupą naudoti tik vieno uždavinio sprendimui, o ta sankaupa 5 s dvejetainiai atsiliepimai tik tam uždaviniui ir to pačio uždavinio programomis arba, jei tai tikslinga, naudotis duomenų baze bei jos duomenų organizavimo būdais.

5 s dvejetainiai atsiliepimai bitcoin kriptovaliutų keitytojai

Iki 5 s dvejetainiai atsiliepimai nagrinėti duomenų sankaupų apdorojimo būdai turi keletą svarbių ir tik jiems charakteringų bruožų. Todėl, prieš pereinant prie duomenų bazių organizavimo principų pateikimo pravartu susipažinti su minėtais dalykais. Tai įgalina suvokti principinius duomenų sankaupų ir duomenų bazių skirtumus, jų pranašumus bei neigiamus aspektus tam tikruose duomenų apdorojimo sistemos situacijose.

Duomenų apdorojimui sankaupose charakteringa tai, kad: — tarp sankaupos struktūros ir turinio bei programų, kurios apdoroja toje sankaupoje esančius duomenis, egzistuoja stabilūs abipusiai ryšiai; — duomenų apdorojimo sistemos sudėtingose duomenų sankaupose kartojasi dalis pradinių duomenų; — apdoroti duomenys, kaip taisyklė, kitiems duomenų apdorojimo uždaviniams spręsti nebenaudojami, nes toks apdorojimas neįmanomas arba labai komplikuotas.

Stabilūs abipusiai ryšiai tarp duomenų ir juos apdorojančių programų atsiranda todėl, kad tos pačios apdorojimo programos sukuria pradinių duomenų struktūrą, kontroliuoja tų duomenų patikimumą, tikslumą, pilnumą, šalina pastebėtas klaidas ir koreguoja duomenų sankaupą prieš tikslinio apdorojimo pradžią. Taip yra todėl, kad konkreti duomenų sankaupa skirta vienam ir tik vienam duomenų apdorojimo uždaviniui spręsti. Taigi, dėl išorinių pokyčių 5 s dvejetainiai atsiliepimai struktūroje, būtina keisti ir apdorojimo programas.

Atvirkštinis ryšys taip pat egzistuoja. Prireikus kitaip apdoroti duomenis, dažnai prireikia ir kitaip organizuoti duomenų sankaupą, papildyti ją naujais duomenimis ir t. Tokie duomenų ir programų keitimai paprastai reikalauja daug laiko ir materialinių sąnaudų. Tad tokioje aplinkoje, kur probleminė sritis nestabili gali dažnai keistis duomenys ir apdorojimo algoritmai tiesioginį duomenų sankaupos apdorojimo būdą taikyti netikslinga.

Vieno objekto automatizuotos informacinės sistemos duomenų apdorojimo uždavinių skirtingų posistemių duomenų sankaupose dalis duomenų gali kartotis. Pavyzdžiui, praktiškai neįmanoma išvengti, kad prognozavimo, planavimo ir apskaitos uždavinių duomenų sankaupos neturėtų dalies tų pačių duomenų. Kadangi duomenų apdorojimas tiesioginis, tai neegzistuoja jokios sisteminės priemonės, kad vieno uždavinio programos galėtų pasinaudoti kito uždavinio duomenų sankaupa.

Galutinį vartotoją paprastai domina tik uždavinių sprendimo rezultatai, bei jų įvairios interpretacijos, kurios gali būti gaunamos irgi automatizuotai ir tokiu pat tiesioginiu būdu.

Tiesioginis duomenų apdorojimo būdas minėtu atveju, kai dalis pradinių duomenų skirtingose duomenų sankaupose pasikartoja, gali turėti negatyvių pasekmių. Pasikartojančius, t. Visiškai įmanoma tokia situacija, kad klaidingus duomenis iš tų, kurie kartojasi kitiems uždaviniams spręsti skirtose sankaupose gali aptikti tik kai kurių uždavinių sprendimo algoritmai.

kaip fondas uždirba pinigus pasirinkimo variantų pasaulinėje rinkoje

Pavyzdžiui, sprendžiant apskaitos uždavinius, klaidingus duomenis galima pastebėti sprendžiant tokius pat uždavinius už praeitą laiko periodą. Suradus klaidas jos ištaisomos ir gali 5 s dvejetainiai atsiliepimai iš naujo persprendžiami ir praeito laiko periodo kai kurie apskaitos uždaviniai. Bet ne visada įmanoma surasti ir perspręsti kitose duomenų posistemėse jau panaudotus klaidingus duomenis. Pavyzdžiui, prognozavimo uždavinių posistemėje. Tad prognozavimo uždaviniai gali duoti ypač netikslius sprendimų rezultatus, kurie išaiškėja tik gerokai vėliau, nes paprastai apskaitos uždavinių sprendimo periodas yra žymiai trumpesnis nei prognozavimo uždavinių sprendimo periodas.

Tad vienoje informacinėje sistemoje tarp savęs nesusietų programiškai ir algoritmiškai sprendžiamų uždavinių rezultatai gali būti ne tik netikslūs, bet ir prieštaringi vieni kitiems. Didele dalimi šitokių pasekmių išvengiama, jei naudojamos duomenų bazės panašiems uždaviniams, kurie buvo minėti, sprendimui. Duomenų bazės Duomenų bazė tai tarp savęs susietų duomenų rinkinys, kuriuo gali naudotis daugelis programų įvairiems duomenų apdorojimo uždaviniams spręsti.

Duomenų pateikimą uždavinių sprendimo programoms atlieka duomenų bazių valdymo sistema. Iš šio 5 s dvejetainiai atsiliepimai bazės apibrėžimo matyti, kad: — duomenų bazėje kaupiant duomenis kontroliuojamas jų teisingumas, pilnumas, atliekamos korekcijos, nepriklausomai nuo duomenų apdorojimo uždavinių bei jų programų; — atsiradus naujiems uždaviniams, kai jų sprendimui trūksta duomenų, duomenų bazė papildoma naujais duomenimis irgi tiesiogiai nepriklausomai nuo naujųjų uždavinių, bet taip, kad korektiškų duomenų užtektų naujų uždavinių sprendimui.

Duomenų bazės organizavimo ir naudojimo tikslai — išvengti tų negatyvių duomenų apdorojimo reiškinių, kurie aprašyti praeitame 3. Visų pirma tai: — duomenų bazėje žymiai lengviau išvengti duomenų dubliavimo, nes pagal konkrečios bazės organizavimo principus duomenys vienaip ar kitaip identifikuojami, todėl tuos pačius identifikatorius ir reikšmes turintys duomenys į bazę nebeįrašomi, kaip neturintys prasmės, nes jau kartoja tą pačią prasmę; — duomenų apdorojimo uždavinių taikomųjų uždavinių programoms, kaip jau buvo minėta, nereikia rūpintis duomenų kaupimo problemomis, bet reikia pagal konkrečios duomenų bazės reikalavimus paruošti kreiptį tam tikrą programą į duomenų bazę, kad būtų gauti reikiami duomenys.

Kita vertus, duomenų bazių sistema turi ir geriausių brokerių įvertinimas negatyvių dalykų. Pirma, kadangi duomenys tiesiogiai neorientuoti į konkrečius uždavinius, tai dalis duomenų retai naudojami, 5 s dvejetainiai atsiliepimai.

Tai be jokios abejonės susiję su papildomomis, kartais didelėmis materialinėmis ir darbo sąnaudomis. Antra, koreguojama arba aktualinama duomenų bazė ir ta dalis, kuri retai naudojama, neįmanoma prognozuoti ar ji iš viso bus kada nors ateityje naudojama.

Mat nauji duomenų apdorojimo uždaviniai gali ne tik atsirasti, bet ir senieji gali pranykti. Tad sunku vartotojui tik iš savo patirties nustatyti, kurie duomenys nebereikalingi, kurie dar dalinai bet retai reikalingi. Reikalingi, bet bazėje nesantys duomenys visada nustatomi ir labai lengvai naudojant duomenų bazės valdymo ir kreipčių į bazę programas.

Kreipčių programa tuoj po jų darbo pradžios nurodo, 5 s dvejetainiai atsiliepimai joms reikalingų duomenų bazėje nėra, nes tolesnis jos qp parinktis neįmanomas.

5 s dvejetainiai atsiliepimai pasitikėjimo valdymo atidarymo brokeris

Paminėtieji duomenų bazių neigiami panaudojimo aspektai taikytini bendrojo pobūdžio duomenų bazių valdymo sistemų kuriamoms bazėms. Jeigu duomenų bazių valdymo sistemos numatytos tam tikroms duomenų bazėms arba uždavinių klasėms, tai konstatuotina, kad daugelis neigiamų bazių panaudojimo aspektų gali būti lokalizuoti, t.

Duomenų bazių valdymo sistemų sukurta labai daug, tiek bendrojo pobūdžio, tiek specializuotųjų. Toliau bus pateikti tik kai kurie bendri duomenų bazių sudarymo būdai, kurie parodys principinę galimybę: — kaip sudaromi duomenų įrašų sąrašai, įgalinantys iš duomenų bazės išrinkti visus reikiamus taikomajam uždaviniui duomenis; — kaip galima išvengti arba sumažinti vienų ir tų pačių įrašų pasikartojimo duomenų bazėje.

Matinė 5 komentarai Geriausi Dvejetainė parinktys brokeriai Iš pradžių norėčiau pažymėti, kad šis pranešimas yra visiškai subjektyvus, o pažymėtus brokeriai, mano nuomone, yra geriausias rinkoje. Kiekvieną dieną gaunu laiškų iš viso 20 visada bent vienas, kuris susijęs su neteisingu pasirinkimą brokeris. Deja, daugelis reklamuojančios nesąžiningus tarpininkus ir dėl to kenčia pats vidutinis Joe. Taigi, aš nusprendžiau padaryti subjektyvią Brokerių sąrašas, kuriame jūsų pinigai bus visiškai saugus. Norėčiau pridurti, kad pasirinkimas siūloma mažiausia suma neigiamų atsiliepimų ir įvairių funkcijų, kurios ženkliai palengvina investicijas.

Duomenų įrašu gali būti duomenų lentelė, lentelės kortežas, atskira pareikštis žiūr. Svarbiausia, kad įrašas būtų vienareikšmiškai identifikuotas su išreikštais paieškos požymiais t. Tokiu ir tik tokiu atveju galima surasti reikiamus įrašus, turinčius vienokias ar kitokias taikomajam uždaviniui reikalingas savybes.

Tegu turime n skirtingų duomenų savybių ir du atminties laukus. Lauke A užrašomi visi iš eilės pateikimo eile duomenų 5 s dvejetainiai atsiliepimai skirti įrašai. Kiekvienas įrašas, patekęs į duomenų bazę, turi savo vietos joje adresą. Tad toliau tas įrašas identifikuojamas jo adreso skaitine ar simboline reikšme.

Įrašų adresai atsimenami lauke B pagal įrašų požymius. Lauko B dalyje B1 atsimenami adresai tų įrašų, kurie turi požymį 1, lauko B dalyje B2 — adresai įrašų, turinčių požymį 2 ir t. Tad lauke B įrašų adresai surūšiuojami pagal jų požymius. B: 5 s dvejetainiai atsiliepimai, B2, B3. Duomenų įrašai ir pagal požymius surūšiuoti jų adresai Šitaip organizuota duomenų bazė yra primityvios struktūros ir praktiškai nenaudotina, bet ji iliustruoja duomenų bazių organizavimo principą — duomenų kaupimo kompiuteryje atskyrimą nuo duomenų apdorojimo uždavinių bei jų programų.

Be to, nagrinėjant šios struktūros duomenų bazę galima suvokti keletą tipų skirtingų taikomųjų uždavinių bei atskirti kai kuriuos sisteminius duomenų reorganizavimo principus. Naudojantis šia duomenų baze akivaizdus taikomųjų uždavinių sprendimo algoritmas, kai: — taikomųjų uždavinių pradinius 5 s dvejetainiai atsiliepimai sudaro įrašai, turintys vieną ar kelis požymius; — kai taikomieji uždaviniai, kaip pradinius duomenis, naudoja dalį vienodo požymio įrašų.

Prie duomenų bazės reorganizavimo uždavinių priskirtini: — duomenų koregavimo uždaviniai; — duomenų dalinio dubliavimo išvengimo uždaviniai; — duomenų bazės peradresavimo ir racionalizavimo uždaviniai. Tie taikomieji uždaviniai, kurių pradinius apdorojimo duomenis sudaro tik vieno požymio įrašai, turi paprastą kreipties struktūrą į duomenų bazę. Pagal konkrečios duomenų bazės valdymo sistemos reikalavimus, nurodomas duomenų požymis ir to pakanka kreipčiai realizuoti.

Nedaug sudėtingesnė kreiptis ir tada, kai taikomajam uždaviniui reikalingi ne vieno požymio duomenys. Tuo atveju nurodomi požymiai ir bet kokia uždaviniui reikalingo įrašų pagal požymius eile. Žymiai sudėtingiau kreiptis į duomenis, kada kai kurių požymių ne visi įrašai reikalingi taikomajam uždaviniui.

Dvejetainiai skaičiai.

Šiuo atveju iškviečiami visi duotojo požymio įrašai, o reikiamus įrašus turi atsirinkti pačios taikomąjį uždavinį realizuojančios programos. Įrašų koregavimo procedūras atlieka duomenų bazės valdymo sistema.

Aptikus klaidingą įrašą atliekama procedūra, kuri analogiška duomenų įvesties į bazę procedūrai. Jeigu naujasis teisingas įrašas trumpesnis arba ilgiu lygus senajam klaidingam įrašui, tai suradus įrašą senasis pakeičiamas nauju įrašu.

Jeigu lieka senojo įrašo vietos, ji užpildoma specialiais simboliais, kurie reiškia, kad tokio lauko vieta tuščia. Jeigu įrašas į senojo įrašo vietą netelpa, elgiamasi visiškai taip pat, lyg būtų naujasis įrašas trumpesnis už senąjį. Tad jeigu egzistuoja tuščių įrašų vietų grandinėlė, eilinį įrašą, kuris įrašomas 5 s dvejetainiai atsiliepimai lauką A, pirmiausiai bandoma įterpti į tuščius įrašų laukus, o tik nė viename netilpus, jis įrašomas A lauko įrašų pabaigoje, atitinkamame požymio adresų lauke atsimenant jo adresą.

Kad išvengti įrašų dubliavimo, įrašų adresų esančius to paties požymio adresų 5 s dvejetainiai atsiliepimai turiniai sulyginami su naujojo įrašo turiniu.

Sutampantis įrašas su bent vienu kitu įrašu į duomenų bazę neužrašomas. Nežiūrint į tai, visiško duomenų dubliavimo išvengti praktiškai labai sunku. Jeigu duomenų lentelėje, arba lentelės duomenų korteže, kaip savarankiškuose įrašuose nors viena atributo reikšmė skiriasi nuo kito įrašo atributo reikšmės, šie įrašai traktuojami, kaip klaidingi įrašai.

Bet kitos tą patį reiškiančios atributų reikšmės gali dubliuotis. Visiškai išvengiama dubliavimo, jeigu įrašu laikome pareikštis, arba vieno identifikuoto atributo reikšmė. Bet pastarasis duomenų organizavimo būdas reikalauja žymiai didesnių duomenų bazių A ir B laukų, bei žymiai pailgina duomenų paraišką.

 • Standartinė publikacija Pro­gra­ma­vi­mo kalbų gausybė lemia sunkiau su­se­kam­us prog­ra­mų rik­tus.
 • Dvejetainiai prekybos patarimai ir gudrybės, kas yra
 • Точнее говоря, - продолжила она, - каково максимальное разрешение этой системы.

 • Iš variantų tai
 • Kaip užsidirbti pinigų bitkoinais 2020 m
 • Видишь, кажется там одно из существ, которые построили нашу лестницу.

 • Dvejetainis Babilonas (papildyta) :: IT :: automila.lt
 • "Как только я решу, что у нас много общего с октопауками, - думала Николь, - как только я увлекусь, мне тут же подсовывают нечто столь неожиданное, что я немедленно вспоминаю, насколько мы различны.

Praėjus tam tikram duomenų bazės eksploatacijos laikui, laukuose A ir B vis daugiau randasi nepanaudotų vietų. Taigi, pati bazė neracionaliai didėja tuščių vietų apimtimi, o duomenų įvesties bei paieškos procedūros ilgėja.

Praktikoje naudojamų duomenų bazių struktūra žymiai sudėtingesnė už čia aprašytosios bazės struktūrą. Duomenų ir programų ryšiai Šiame poskyryje aprašomi duomenys, kurie suprantami kaip apdorojimo objektas, o programos kaip duomenis apdorojančios priemonės. Ryšių tarp jų nagrinėjamas atliekamas, kai ir vieni ir kitos yra kompiuterio operatyviojoje atmintyje.

Ryšius tarp duomenų ir programų galima suskirstyti į formalius ir priežastinius arba semantinius ryšius. Formaliems ryšiams tarp duomenų ir programų priskiriami tokie ryšiai, kurie tiesiogiai nepriklauso nuo 5 s dvejetainiai atsiliepimai atskirų komandų bei jų rinkinių, o taip pat nuo duomenų struktūros bei jų turinio. Priežastiniai ryšiai tai tokie ryšiai, kurių realizacijos tikslas yra duomenų apdorojimas ir kitų — rezultatinių duomenų gavimas, t.

Jau praėjo keli dešimtmečiai, kai taikomosios programos kompiuterio atmintyje dirba spręsdamos uždavinį ne vienos. Dabar joms talkina gausi ir sudėtinga sisteminė programinė įranga.

Transformavimas

Šioje knygoje sąmoningai apie sisteminę programinę įrangą daug neužsimenama, nes programavimo sampratų pradmenų lygmenyje pakanka taikomąjį uždavinį traktuoti taip, lyg tai jo programos visiškai ir 5 s dvejetainiai atsiliepimai darytų pačios, sprendžiant uždavinį.

Kita vertus, jau dabar galima pateikti 5 s dvejetainiai atsiliepimai ir esminę sisteminės programinės įrangos sampratą. Tegu turime pakankamai didelį taikomųjų programų, t. Tegu kiekvienas uždavinys sprendžiamas visiškai savarankiškai. Tai reiškia, kad pati programa valdo išorinius ir vidinius kompiuterio įrenginius, rūpinasi duomenų korektiškumo kontrole, įvairiausiomis korekcijomis, jų įsiminimu, įvestimi, išvestimi ir kt.

Taigi, be gilesnės analizės ir gilesnio susimąstymo matyti, kad viena vertus daugelis programinių darbų kiekvienoje visiškai savarankiškoje programoje kartojasi. Kita vertus, sprendžiant daugelį uždavinių, būtinas sprendimų, duomenų įsiminimų tarpusavio derinimas, kad duomenys vieni kitą neužtrintų ar apskritai uždaviniai netrukdytų vienas kito sprendimui.

Tad programinė įranga, kuri yra bendra 5 s dvejetainiai atsiliepimai gausioms ir skirtingoms taikomosioms programoms gali būti atskirta, susisteminta, taikant įvairią ir sudėtingą metodologiją bei 5 s dvejetainiai atsiliepimai, o taikomajai programai paliekama tik tikslinės uždavinio funkcijos realizacija. Tokia bendroji programinė įranga vadinama sistemine programine įranga.

Apie ją bus užsiminta toliau šioje knygoje. Galutinio vartotojo programinė įranga gali būti suskirstyta į tipinę įrangą ir specialiąją programinę įrangą. Tipinė programinė įranga apima bendrojo pobūdžio uždavinius, kurie plačiai, arba net labai plačiai paplinta. Pavyzdžiui, šiuolaikinis kaip užsidirbti pinigų mokytojui projektas Word, t.

Specialioji programinė įranga skirta konkrečios institucijos, moksliniam, gamybiniam ar kitokiam originaliam projektui realizuoti 3. Formalūs duomenų ir programų ryšiai Formalūs duomenų ir programų ryšiai pirmiausiai nagrinėtini tokiais aspektais: — duomenų bei programų išdėstymo įvairovė vienas kito atžvilgiu kompiuterio atmintyje; — adresiniai duomenų ir programų ryšiai; — duomenų kodavimai bei perkodavimai; — fiziniai diskretūs kompiuterio elementai bei dvejetainiai kodai.

Kai kompiuterio atmintyje sprendžiamas vienas uždavinys ir tą kur užsidirbti, ką užsidirbti realizuoja viena programa, tai programos fragmentai ir apdorojamų duomenų laukai gali būti išdėstyti vienas kito atžvilgiu labai įvairiai.

 • Kur investuoti dogecoin
 • Орел велел Николь закатать рукава и поднять платье до колен.

 • automila.lt Įmonių katalogas, įmonės

Sudėtingiau yra išdėstyti tarpinius uždavinio sprendimo duomenis t bei rezultatinius duomenis r. Toli gražu ne visada įmanoma t ir r rašyti į kai kurių d t. Pirmiausiai tai ne visada įmanoma iš anksto nustatyti, ar t ir r į d vietą tilps, o antra, daugeliui uždavinių iki sprendimo pabaigos išlieka reikalingi pradiniai duomenys.

Tokiu atveju tarpiniai ir rezultatiniai duomenys užrašomi į pradinių vietą, pastaruosius sunaikinant. Jeigu operatyvioji atmintis pakankamai didelė, tai minėtosios problemos sprendžiamos formaliai ir paprastai.

Po programų ir pradinių duomenų skiriama pakankamo dydžio atminties vieta tarpiniams ir rezultatiniams duomenims: p, d, t, r. Čia privalu pabrėžti, 5 s dvejetainiai atsiliepimai, nežiūrint į didelę šiuolaikinę operatyviąją atmintį, jos trūkumas visada išlieka, nes visų pirma tobulėja ir didėja bendrųjų ar sisteminių programų kiekis, antra, daugėja uždavinių, kurie užima ypač didelius atminties laukus. Tai įvairūs paveikslai, brėžiniai, žemėlapiai ir kt.

PROGRAMAVIMO PAGRINDAI

Suprantama, kad pritrūkus operatyviosios atminties, programa lengvai išsiverčia dalį savo pačios fragmentų ir duomenų laukų laikydama išorinėje atmintyje. Ir programos fragmentai ir duomenų atskiri laukai į operatyviąją atmintį išsikviečiami tik jų prireikus. Pasinaudojus jais, pagrindinis programos fragmentas juos keičia kitais programų fragmentais ir duomenų laukais.